Noordhoff Uitgevers

Word informatievaardig! - 3e druk 2019

De onderstaande video’s geven meer informatie over de stappen die worden doorlopen tijdens het zoeken, vinden, selecteren en verwerken van informatie.