Noordhoff Uitgevers

Word informatievaardig! - 3e druk 2019

Hier vind je werkbladen bij de vijf stappen voor het oplossen van taken waar informatie voor vereist is. Ze kunnen je kunnen helpen het proces te structureren en zo efficienter te werken.

Het onderstaande werkblad heeft alle stappen in zich en heeft vooral betrekking op het zoeken, selecteren en verwerken van wetenschappelijke bronnen. Daarbij ook een tabel om bronnen systematisch te ordenen en een checklist voor het kritisch lezen van wetenschappelijke literatuur.