Noordhoff Uitgevers

Word informatievaardig! - 3e druk 2019

Bij het zoeken, selecteren en verwerken van digitale informatie kun je verschillende problemen ervaren. In de tabel vind je een overzicht van mogelijke problemen. Achter elk probleem staan activiteiten die je kunt ondernemen om een dergelijk probleem aan te pakken of op te lossen. Per activiteit is aangegeven in welke paragraaf je informatie vindt over de uitvoering van die activiteit. Dit kan je helpen bij je zelfstudie.

Download hier de Leeswijzer (pdf).