Noordhoff Uitgevers

Informatiemanagement - 5e druk 2016 | Grit

De begrippenlijsten geven een overzicht van de gebruikte begrippen per hoofdstuk; je kunt ze gebruiken als hulpmiddel bij zelfstudie.