Noordhoff Uitgevers

Projectaanpak in zes stappen - 2e druk 2016

Bij stap  Te downloaden bestand  Type  
Minicursus plannen met MS Project (versie 2013 en eerder)  pdf 
Minicursus MS Word (met toets)  zip 
Voorbeeld fasering ICT  pdf 
Checklist Intakegesprek  pdf 
1, 2, 4, H  Model Agenda   doc 
1, 2, 4, H  Model Notulen   doc 
Model Projectvoorstel  doc 
Een projectofferte maken  pdf 
Checklist Stakeholderanalyse  pdf 
2, 3  Voorbeeld Informatiematrix  pdf 
Gedragstypen volgens MDI  pdf 
2, 3, 4  Model Tijdverantwoording 1

Model Tijdverantwoording 2

 
xls 
2, 3, 4  Model Weekverslag  doc 
Introductie P6-Methode  ppt 
2, 3, 4  Model Projectvoortgangsrapport  doc 
Model Plan van Aanpak  doc 
Voorbeeld 1 Mindmap  pdf 
Voorbeeld 2 Mindmap  pdf 
Voorbeeld 3 Mindmap  pdf 
Checklist Stakeholderanalyse  pdf 
Model Risicoanalyse  xls 
Model Planning  xls 
Schrijftips voor rapporten  pdf 
Checklist Volledigheid Plan van Aanpak  pdf 
Model Doorlopende actiepuntenlijst  doc 
Model Doorlopende besluitenlijst  doc 
Model Risicologboek  doc 
Richtlijnen voor het schrijven van een brief  pdf 
Model Wijzigingsverzoek  doc 
Teamevaluatie  doc 
Animatie Planning  ppt 
     
Webcollege netwerkplanning – klik in de linkerkolom op Webcolleges   
Webcollege strokenplanning – klik in de linkerkolom op Webcolleges   


Om te downloaden klik je met de linker muisknop. Je krijgt dan een venster, waarbij je de keuze wordt voorgelegd tussen Openen of Opslaan.

0 = Voorbereiden van de projectaanpak, het eerste hoofdstuk van het boek

H = Projecthulpmiddelen, het laatste hoofdstuk van het boek