Noordhoff Uitgevers

Competentiemanagement - 3e druk 2012 | Grit

De POP Toolbox is een computerprogramma dat je gereedschappen (tools) geeft met de volgende mogelijkheden:

In bijlage 1 van het boek, 'Installatie en gebruik van de POP Toolbox', wordt uitgelegd hoe je de POP Toolbox kunt installeren.
Het is niet noodzakelijk de POP Toolbox te gebruiken bij het boek.
In de docentenhandleiding is vanaf p.42 een instructie opgenomen hoe de POP Toolbox op een netwerk kan worden geïnstalleerd.