Noordhoff Uitgevers

Talent voor morgen - Ontwikkeling van talent in het Hoger Onderwijs - 1e druk 2010

Vragen over of naar aanleiding van het boek Talent voor morgen kunt u stellen via onderstaand e-mailadres. Bij de groep auteurs is een grote hoeveelheid praktijk- en onderzoeksmatige kennis aanwezig. Dat kan betrekking hebben op het ontwikkelen en evalueren van een honoursprogramma, maar ook op onderzoek doen naar talentontwikkeling. Heeft u een adviesvraag, dan kunt u die stellen via talentvoormorgen@kpnmail.nl. Wij zorgen er dan voor dat uw vraag bij de juiste persoon terechtkomt.