Noordhoff Uitgevers

Talent voor morgen - Ontwikkeling van talent in het Hoger Onderwijs - 1e druk 2010

Voor degenen die meer achtergrond willen hebben over talentontwikkeling in het hoger onderwijs, staan hierna een aantal rapporten en artikelen die gedownload kunnen worden. Ze zijn geordend per hoofdstuk. We hopen deze lijst de komende tijd aan te kunnen vullen met nieuw verschenen rapporten en artikelen.

1 Waarom aandacht voor talentontwikkeling?

2 Wat is talent?

3 Onderwijs gericht op talentontwikkeling: hoe ziet dat eruit?

4 Hoe te selecteren voor een honoursprogramma?

5 Hoe onderwijs te geven in een honoursprogramma?

6 Naar een volledig honoursprogramma: beslispunten bij de ontwikkeling

7 Voorbeelden van honoursprogramma's

8 Honours in de masterfase

9 Talentontwikkeling voorafgaand aan het Hoger Onderwijs

10 Onderzoek naar onderwijs gericht op excellentie

11 Naar excellentie voor velen