Noordhoff Uitgevers

Talent voor morgen - Ontwikkeling van talent in het Hoger Onderwijs - 1e druk 2010

Op internet zijn diverse films te vinden over talentontwikkeling, uitdagende vragen en de 'droom' in je leven. Leuke films, maar ook films die veel mensen aanspreken op een dieper niveau. Hierna noemen we er enkele.

De Honoursketting
Film van 6 minuten over het honoursprogramma Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. De film laat studenten, docenten en alumni aan het woord over wat het honoursprogramma voor hen heeft betekend. Er wordt op deze manier een ketting gevlochten van aankomend student naar alumni.
Zie ook:
Studenten Honours College Geowetenschappen
Studenten vertellen over het Honours College Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Benjamin Zander stimuleert talentontwikkeling
Boeiende film (30 min.) van de dirigent en docent Benjamin Zander waarin hij op verrassende wijze laat zien hoe hij bij een leerling talentontwikkeling stimuleert. Al doende laat hij zien wat belangrijk is bij onderwijs gericht op talentontwikkeling.

A vision of a students today
Een film (5 min.) die laat zien hoe anders de studentengeneratie van nu, met de leiders van de toekomst, met informatie omgaat als de manier waarop het onderwijs is ingericht. We leiden wereldleiders op met de methoden van een eeuw geleden terwijl we geen idee hebben wat de vragen van de toekomst zullen zijn en met welke instrumentaria we die problemen op denken te gaan lossen. Nogal een uitdaging.

Benjamin Zander: Classical music with shining eyes
Nog een inspirerende film van een optreden van Benjamin Zander (20 min.) waarin hij mensen meeneemt in zijn passie voor klassieke muziek.

Zoek op http://video.canvas.be het filmpje Stijn en het heelal, deel 1.
De vraag over buitenaards leven besproken door Stijn Meuris (29 oktober 2009) met verwijzing naar een uitspraak van de beroemde natuurkundige Enrico Fermi 'Waar zijn ze?' (20 min.). Bestaan er andere levensvormen in de kosmos of is de mens gedoemd om voor eeuwig eenzaam te zijn tussen de sterren? Met humor maar ook met interessante achtergrondinformatie laat hij zien hoe je met deze vraag kunt omgaan.

Randy Pausch Last Lecture: Achieving Your Childhood Dreams
Op 18 september 2007 gaf de hoogleraar Randy Pausch (computer science) van de Carnegie Mellon universiteit in Pittsburgh (VS) een uniek laatste college (1 uur 16 min.) In de wetenschap dat hij nog maar enkele maanden te leven had blikt hij op een heel dynamische manier terug op wat er van zijn dromen uit zijn kindertijd terecht is gekomen. Hij eindigt met een paar van zijn levenslessen. Miljoenen mensen hebben ondertussen deze film gezien die op velen een diepe indruk heeft gemaakt. Zijn boek ’the last lecture’ is een bestseller geworden die in 35 talen vertaald is.

Voorlichtingsfilm Junior College Utrecht
Het Junior College Utrecht biedt een uitdagend bètaprogramma voor 5 en 6 VWO'ers. Op de film zijn activiteiten van deze leerlingen te zien.

Campus report, bezoek minister aan Honours Academy Nijmegen
Minister Plasterk bezoekt de Honours Academy van de Radboud Universiteit Nijmegen waar studenten hem vragen stellen.

Honours College Groningen
Informatieve film over het Honours College van de Rijksuniversiteit Groningen.

Als een hyperlink verlopen is kan gezocht worden op de trefwoorden in de bovenstaande titels.

Meer inspiratie is te vinden op www.TED.com: ‘Ideas worth spreading’.