Noordhoff Uitgevers

Talent voor morgen - Ontwikkeling van talent in het Hoger Onderwijs - 1e druk 2010

Er zijn een aantal organisaties die zich bezighouden met talentontwikkeling in het hoger onderwijs.

Drie voorbeelden van organisaties

De National Collegiate Honors Council is een grote Amerikaanse organisatie waarvan veel honoursprogramma's lid zijn. Ze hebben een tijdschrift en een aantal boeken uitgegeven over Amerikaans honoursonderwijs. Dit biedt veel interessant materiaal, maar bij de toepassing moet nog wel een slag gemaakt worden van de Amerikaanse naar de Nederlands onderwijssituatie. Beide onderwijssituaties verschillen op een aantal punten wezenlijk van elkaar.

Excellentienetwerk van de Vereniging van Onderwijsresearch divisie Hoger Onderwijs. Dit is een netwerk van onderzoekers en onderwijsontwikkelaars op het gebied van hoger onderwijs gericht op talentontwikkeling. Van de conferentie 'Excellence, Research and Development', die samen met het Siriusprogramma is georganiseerd, zijn de stukken beschikbaar.

Het Siriusprogramma stelt hogescholen en universiteiten in staat de beste studenten uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Het doel is inzicht te verkrijgen in hoe excellentie het best bereikt kan worden en welke belemmeringen hiervoor in de huidige situatie bestaan. Het ministerie van OCW financiert het Siriusprogramma, dat organisatorisch een onderdeel is van het Platform Bèta Techniek.

Tijdschriften

Verder zijn er Nederlandse tijdschriften waarin af en toe gepubliceerd wordt over honoursprogramma's en talentontwikkeling:

Interviews in Science Guide over talent