Word informatievaardig!
Inhoud

1 Informatievaardigheden
1.1 Informatie zoeken op internet
1.2 Het 5-stappenmodel
Samenvatting

2 Stap 1 Verduidelijk de opdracht
2.1 Hoe verduidelijk je de opdracht?
2.2 Stel taakeisen vast
2.3 Oriënteer je op het onderwerp en bepaal wat je al weet
2.4 Baken het onderwerp af en formuleer vragen
Samenvatting

3 Stap 2 Zoek informatie
3.1 Hoe zoek je informatie?
3.2 Bepaal de zoekstrategie
3.2.1 Hanteren van een zoekmachine
3.2.2 Gebruiken van een portal
3.2.3 Zoeken via een URL
3.2.4 Gebruiken van een database
3.3 Voer zoekstrategie uit
3.3.1 Kiezen van zoektermen
3.3.2 Gebruik van zoekoperatoren
3.3.3 Geavanceerd zoeken
3.4 Evalueer zoekresultaten
Samenvatting

4 Stap 3 Selecteer en verwerk informatie
4.1 Hoe selecteer en verwerk je informatie?
4.2 Scan sites
4.3 Beoordeel sites en informatie
4.3.1 Beoordelen van de site
4.3.2 Beoordelen van informatie op bruikbaarheid
4.3.3 Beoordelen van informatie op betrouwbaarheid
4.4 Bestudeer gekozen sites
4.5 Bewaar en orden informatie
Samenvatting

5 Stap 4 Presenteer informatie
5.1 Hoe presenteer je informatie?
5.2 Oriënteer je op de opdracht
5.3 Plan productontwikkeling
5.4 Schrijf het product
5.5 Reviseer het product
Samenvatting

6 Stap 5 Reguleer en evalueer
6.1 Hoe reguleer en evalueer je?
6.2 Reguleer het proces
6.3 Evalueer proces en product
6.3.1 Evalueren van het proces
6.3.2 Evalueren van het product
Samenvatting

Literatuur
Register
Over de auteurs

© 2012 Noordhoff Uitgevers | 6.3.0 | Voorwaarden