Word informatievaardig!
De auteurs

Dr. Saskia Brand-Gruwel studeerde en promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, faculteit Onderwijskunde. Sinds 1999 is ze werkzaam bij het Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC) van de Open Universiteit Nederland. Als Universitair Hoofddocent houdt ze zich bezig met onderzoek naar informatievaardigheden en instructieontwerp. Het onderzoek naar het instructieontwerp is erop gericht effecten vast te stellen van onderwijs waarin hogere orde vaardigheden, zoals informatievaardigheden, maar ook vaardigheden als zelfgestuurd leren, op een effectieve en adaptieve wijze zijn geïntegreerd in het onderwijs. Binnen dit onderzoekdomein begeleidt ze tevens promovendi. Daarnaast is ze medeverantwoordelijk voor de Masteropleiding Onderwijswetenschappen. Ze houdt zich bezig met het ontwerp en de inhoud van de opleiding en begeleidt studenten in hun afstudeerfase.

Drs. Iwan Wopereis volgde de studie Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente en studeerde af bij de vakgroep Instructietechnologie. Op dit moment werkt hij als onderwijstechnoloog bij het Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC) van de Open Universiteit Nederland. Hij is daarnaast secretaris van het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek (ICO). Bij CELSTEC participeert hij in projecten waar ontwerp en onderzoek van innovatief onderwijs centraal staan. Informatievaardigheden en ICT zijn terugkomende thema’s in verschillende projecten. Recent werk omvat onderzoek naar het effect van gevarieerde oefening op het leren van complexe creatieve vaardigheden.

© 2012 Noordhoff Uitgevers | 6.3.0 | Voorwaarden