Noordhoff Uitgevers

Algemene economie en bedrijfsomgeving - 6e druk 2021


Kies oefenmethode

Toon begrippen
Toon definities


Begin
EU
Draai om
Europese landen die een economische unie vormen.
Draai om
Eurogebied
Draai om
Gebied bestaande uit de landen die de euro als geldeenheid gebruiken.
Draai om
Macro-economie
Draai om
Onderdeel van het vak economie, waarin de bestudering van de verbanden tussen geaggregeerde grootheden vooropstaat. Voorbeelden van zulke variabelen zijn: nationaal inkomen, werkgelegenheid, consumptie, investeringen en inflatie.
Draai om
Economisch handelen
Draai om
Het streven naar maximale welvaart met behulp van schaarse middelen.
Draai om
Bedrijfsomgeving
Draai om
De externe omgeving van een onderneming die invloed heeft op de resultaten van een onderneming. Onderscheiden worden: directe omgeving, indirecte omgeving en macro-omgeving.
Draai om
Schaarste
Draai om
Het keuzeprobleem van alternatief aanwendbare middelen.
Draai om
  van