Noordhoff Uitgevers

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie - 2e druk 2016

Het materiaal voor de tweede druk is nog niet geheel beschikbaar.

U kunt desgewenst gebruikmaken van het materiaal bij de vorige druk.