Noordhoff Uitgevers

Rekenen met hele getallen op de basisschool - 2e druk 2015

De notatiewijze van het getal honderd miljoen op de rekenmachine is E 1.0000000. De letter E in het venster geeft aan dat er sprake is van een fout. Maar bevat ook verborgen informatie; de plaats van de punt geeft de orde van grootte van de uitkomst aan. De leraar gaat hier in de les verder op in en probeert met de kinderen te onderzoeken wat die E precies betekent.