Noordhoff Uitgevers

Rekenen met hele getallen op de basisschool - 2e druk 2015

Wat is er te zien?
De kinderen maken eerst sprongen op de vloer van hun klaslokaal. Ze bewegen letterlijk over de getallenlijn. Een grote sprong is een sprong van tien en een hupje is een sprong van één. Na het springen op de vloer wordt er een overstap gemaakt naar het maken van sprongen op de kralenketting. Om ten slotte te springen op de lege getallenlijn.

Waar kun je naar kijken?
De verschillende manieren van het maken van sprongen op de getallenlijn. Hoe ondersteunt de leerkracht de leerlingen bij het maken van de sprongen?