Noordhoff Uitgevers

Rekenen met hele getallen op de basisschool - 2e druk 2015

Wat is er te zien?
Het fragment laat een activiteit zien waarbij een kind twaalf kaartjes met de getallen 1 tot en met 12 op volgorde legt. Fadoua krijgt de getalkaartjes een-voor-een te zien. De kaartjes worden in een willekeurige volgorde gepresenteerd. De kaartjes liggen ongeordend op tafel.
Fadoua krijgt de opdracht om de getalkaartjes op een rijtje te leggen. Als de kaartjes op een rijtje liggen, moet Fadoua haar ogen dicht doen en wordt het kaartje met het getal 7 er tussen uit gehaald. Het rijtje wordt daarna weer gesloten. Het spelletje wordt nog twee keer herhaald, met 4 en 12. Ook speelt Fadoua het spel met de interviewer, de rollen zijn nu omgekeerd. Fadoua mag een kaartje uit de rij halen en de interviewer zegt om welk kaartje het gaat.

Waar kun je naar kijken?

Nieuwe Media project, Freudenthal Instituut te Utrecht, leerkracht: W.Uittenboogaard