Noordhoff Uitgevers

Rekenen met hele getallen op de basisschool - 2e druk 2015

Wat kun je zien?
Op het werkblad is te zien dat Elmas tot 749.910 heeft geslagen op de Super Kop van Jut. De maximale score is een miljoen is. De kinderen geven op het werkblad en op het bord aan hoe hoog dat is. Op het werkblad staat ook een uitspraak van Bart: ‘Ik ben Bart. Ik sla pas hard. Ik kan wel tot 1 miljard.’ De leerkracht vraagt of dat wat Bart zegt, eigenlijk wel kan.

Waar kun je naar kijken?
De verschillende manieren die kinderen laten zien om de plaats van 749.910 op de Super Kop van Jut te bepalen. De wijze waarop de leerkracht reageert op de antwoorden van de kinderen. Laat de leerkracht bijvoorbeeld blijken welke antwoorden juist of onjuist zijn? Welke ideeën hebben kinderen over de grootte van een miljoen en een miljard. Op welke wijze ontdekken de leerlingen wat de relatie is tussen miljoen en miljard?