Noordhoff Uitgevers

Rekenen met hele getallen op de basisschool - 2e druk 2015

Wat is er te zien?
Rikash (5 jaar en 1 maand) krijgt de opdracht om een rij dropjes te tellen. Hij heeft de dropjes eerst netjes neergelegd.

Waar kun je naar kijken?
De wijze waarop Rikash aanwijst.

Nieuwe Media project, Freudenthal Instituut te Utrecht, leerkracht: W.Uittenboogaard