Praktisch Europees recht - 1e druk 2012
Links naar informatie

Websites van de instellingen:
Eurlex: de toegang tot het recht van de Europese Unie - eur-lex.europa.eu/
Officiële website van de Europese Centrale Bank - www.ecb.int/ecb/html/index.nl.html
Officiële website van de Europese Commissie - ec.europa.eu/index_nl.htm
Officiële website van de Europese Raad - www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=nl
Officiële website van de Europese Rekenkamer - eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
Officiële website van de Europese Unie - europa.eu/index_nl.htm
Officiële website van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU - eu.nlvertegenwoordiging.org/
Officiële website van de Raad - www.consilium.europa.eu/council?lang=nl
Officiële website van het Comité van de Regio’s van de Europese Unie - www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx
Officiële website van het Europees Economisch en Sociaal Comité - www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
Officiële website van het Europees Hof van Justitie - curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
Officiële website van het Europees Parlement - www.europarl.europa.eu/portal/nl
Europees Parlement Informatiebureau in Nederland - www.europeesparlement.nl/view/nl/index.html

Websites van de Rijksoverheid
EuropaPoort – Eerste Kamer - www.eerstekamer.nl/eu/
Expertisecentrum Europees Recht (ECER) – Ministerie van Buitenlandse Zaken - www.minbuza.nl/ecer
Website van de Rijksoverheid met informatie over de Europese Unie - www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie
Expertisecentra Clingendael Instituut - www.clingendael.nl/
Kenniscentrum Europa decentraal - www.europadecentraal.nl/
Montesquieu Instituut - www.montesquieu-instituut.nl/9353202/v/
Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER) - www.nver.nl/index.html/

Nieuwssites:
EU Observer - euobserver.com/
Euractiv - www.euractiv.com/
EuropaNu - www.europa-nu.nl/

© 2013 Noordhoff Uitgevers | 6.3.2 | Voorwaarden | m