Praktisch Europees recht - 1e druk 2012
Inhoud

De inhoudsopgave is ook in pdf te downloaden.

1 Europese Unie
1.1 Internationaal recht
1.2 De EU en haar doelstellingen
1.3 Interne markt
1.4 Beginselen
Uitwerking openingscasus
Samenvatting
Studie-eindvragen en eindcasussen

2 Instellingen van de Europese Unie
2.1 Europese Raad
2.2 Europese Commissie
2.3 Raad van de Europese Unie
2.4 Europees Parlement
2.5 Hof van Justitie
Uitwerking openingscasus
Samenvatting
Studie-eindvragen en eindcasussen

3 Wetgeving, directe werking en staatsaansprakelijkheid
3.1 Vormen van Europees recht
3.2 Doorwerking
3.3 Staatsaansprakelijkheid
Uitwerking openingscasus
Samenvatting
Studie-eindvragen en eindcasussen

4 De vier vrijheden
4.1 De vier vrijheden: inhoud en onderscheid
4.2 Samenhang tussen de vier vrijheden
4.3 Grensoverschrijdend aspect
4.4 Discriminatieverbod
4.5 Belemmeringenverbod
4.6 Wederzijdse erkenning
4.7 Horizontale directe werking
4.8 Uitzonderingen op het vrij verkeer
Uitwerking openingscasus
Samenvatting
Studie-eindvragen en eindcasussen

5 Vrij verkeer van goederen
5.1 De begrippen tarifaire en non-tarifaire belemmeringen
5.2 Tarifaire belemmeringen
5.3 Non-tarifaire belemmeringen
Uitwerking openingscasus
Samenvatting
Studie-eindvragen en eindcasussen

6 Vrij verkeer van personen
6.1 Verschillende categorieën personen
6.2 EU-burgers
6.3 Derdelanders
6.4 Richtlijn 2004/38/EG: het vrij verkeer van EU-burgers en hun familieleden
6.5 Verordening 1612/68: het vrij verkeer van werknemers
6.6 Uitzonderingen
Uitwerking openingscasus
Samenvatting
Studie-eindvragen en eindcasussen

7 Vrij verkeer van diensten
7.1 Discriminatieverbod
7.2 Uitgezonderde diensten
7.3 Dienstontvanger en dienstverlener
77.4 Rechthebbenden
7.5 Grensoverschrijdend aspect
7.6 Uitzonderingen
7.7 Harmonisatie
Uitwerking openingscasus
Samenvatting
Studie-eindvragen en eindcasussen

8 Staatssteun
8.1 Concurrentie en onderneming
8.2 Verbod op staatssteun
8.3 Procedure en gevolgen van verbod op staatssteun
8.4 Uitzonderingen en bijzondere gevallen
Uitwerking openingscasus
Samenvatting
Studie-eindvragen en eindcasussen

9 Kartelvorming
9.1 Marktaandeel
9.2 Kartelverbod
9.3 Procedure en gevolg van belemmering mededinging
9.4 Uitzonderingen op het kartelverbod
Uitwerking openingscasus
Samenvatting
Studie-eindvragen en eindcasussen

10 Machtspositie
10.1 Misbruik machtspositie
10.2 Diensten van algemeen economisch belang
Uitwerking openingscasus
Samenvatting
Studie-eindvragen en eindcasussen

Begrippenlijst
Antwoorden tussenvragen
Antwoorden studie-eindvragen en eindcasussen
Literatuuroverzicht
Register

© 2013 Noordhoff Uitgevers | 6.3.2 | Voorwaarden | m