Noordhoff Uitgevers

Interviewen in de praktijk – 3e druk 2013


Inhoudsopgave uitwerkingen vragen en opdrachten website

In dit deel zijn enkele vragen en opdrachten uitgewerkt.

Deel 3 Uitwerkingen vragen en opdrachten website
2.4.2 De confronterende aanpak, geen greep op geïnterviewde
4.3.1 Sturende vragen
4.3.1 Sturende vragen, glassplinters
4.3.1 Sturende vragen, Binderhagel
4.3.1 Doorklinkende antwoordvermoedens
4.3.3 Eisen aan interviewvragen
4.3.3 Eisen aan interviewvragen, formulering
4.3.4 Volgorde van interviewvragen, trechter
4.4.1 Validiteit, geheugen
6.6.2 Impliciete communicatie, welles-nietes