Noordhoff Uitgevers

Interviewen in de praktijk – 3e druk 2013

Dit deel bevat aanvullende vragen, opdrachten en discussiestof. De vragen en opdrachten kunnen zelfstandig worden beantwoord respectievelijk gedaan, de discussiestof leent zich beter voor groepsdiscussies.

Inhoudsopgave

Deel 2 Aanvullende vragen en opdrachten

1.2 Voorliefde voor het interview
1.3 De geïnterviewden
2.2.3 Rolverdeling
2.4 Interviewmodellen
2.4.2 De confronterende aanpak, meer een verhoor
2.4.2 De confronterende aanpak, geen greep op geïnterviewde
2.5 Telefonisch interview
2.8 Een goede interviewer
3.1.3 Persoon
3.1.4 Dubbelinterview, 5.4 Autorisatie
4.2.1 De eerste indruk, vooroordelen
4.2.1 Kleding
4.2.2 Inhoud en relatie
4.3 Vragen stellen
4.3 Vragen stellen, 6.2 Politici
4.3.1 Sturende vragen
4.3.1 Doorklinkende antwoordvermoedens
4.3.3 Eisen aan interviewvragen
4.3.4 Volgorde van interviewvragen, trechter
4.4.1 Validiteit, liegen
4.4.1 Validiteit, geheugen
4.4.3 Relevantie
4.4.5 Publiceerbaarheid, off the record
4.5.1 Doorvragen
4.5.1 Confronteren
4.7 Observeren, Feyenoord
4.7.1 Non-verbale communicatie, 4.2.2 Inhoud en relatie
5.3 Citeren
5.3.3 Gesimuleerde spreektaal
5.3.4 Nauwkeurigheid van het citaat
6.6.2 Impliciete communicatie
6.11 Sporters