Noordhoff Uitgevers

Interviewen in de praktijk – 3e druk 2013


Inhoudsopgave Aanvullingen op Interviewen in de praktijk

Woord vooraf

1 Aanvullingen op Interviewen in de praktijk
1.1 Huidige situatie
1.1 Huidige situatie, 2.6.1 Rtv-interview
1.2 Voorliefde voor het interview
1.3 De geïnterviewden, 6.3 Artiesten

2.2.1 Verzamelen van informatie
2.2.1 Verzamelen van informatie, 2.6 Tv-interview, 4.5.1 Doorvragen
2.2.2 Gestructureerd gesprek
2.2.3 Rolverdeling
2.2.3 Rolverdeling, 4.5.5 Niet doorvragen
2.2.3 Rolverdeling, 6.5 Onwillige geïnterviewden
2.2.4 Discipline, op tijd komen
2.2.5 Publicatie, ijkpersoon
2.3 Soorten interviews
2.4 Interviewmodellen
2.4 Fact checkers, 5.3.4 Nauwkeurigheid van het citaat
2.4.2 De confronterende aanpak
2.4.3 De softe aanpak
2.5 Telefonisch interview
2.5 Telefonisch interview en e-mailinterview, 6.2 Politici
2.6.1 Rtv interview
2.6.2 Tijdschriftinterview
2.7 Woorden en bedoelingen
2.7 Woorden en bedoelingen, 2.8 Een goede interviewer
2.7 Woorden en bedoelingen, 4.7 Observeren
2.8 Een goede interviewer

3 Voorbereiding
3.1.1 Onderwerp
3.1.3 Persoon
3.3 Research
3.3 Research, knipselmap
3.4 Afspraak maken
3.4 Afspraak maken, 2.5 Telefonisch interview, 6.5 Onwillige geïnterviewden
3.4.2 Locatie
3.4.2 Locatie, 2.6.1 Rtv-interview

4.1 Duo-interview
4.2.1 Het ijs breken
4.2.1 Storende factoren
4.2.1 Niet met de deur in huis vallen
4.2.2 Inhoud en relatie
4.3 Vragen stellen
4.3.1 Soorten interviewvragen
4.3.1 Sturende vragen, 4.3.3 Formulering
4.3.2 Waaromvraag
4.3.3 Eisen aan interviewvragen
4.3.4 Afscheid
4.4.1 Validiteit
4.4.5 Publiceerbaarheid
4.5 Reageren, luisteren
4.5.1 Doorvragen, 2.2.1 Verzamelen van informatie, nieuwsgierigheid
4.5.1 Doorvragen
4.5.3 Zwijgen
4.5.5 Niet doorvragen
4.6 Noteren of opnemen
4.7.1 Non-verbale communicatie
4.7.1 Non-verbale communicatie, 6.6 Buitenlanders
4.8 Gesprek leiden

5.1 Vorm
5.1.6 Afwijkende vormen
5.2 Schrijven
5.2.8 Plastiek, persoonsbeschrijving
5.3 Citeren
5.4 Autorisatie

6.1 Onervaren en ervaren geïnterviewden
6.2 Politici
6.2 Politici, 6.10 Voorlichters, woordvoerders en spindoctors
6.2 Politici, 6.10 Spindoctors, 7.3 Oneliners
6.2 Politici, 6.5 Onwillige geïnterviewden
6.3 Artiesten
6.3 Artiesten, 6.5 Onwillige geïnterviewden
6.4 Kinderen
6.5 Onwillige geïnterviewden
6.5 Onwillige geïnterviewden, 4.3.1 Soorten interviewvragen
6.5 Onwillige geïnterviewden, 7.3 Geen commentaar
6.6 Buitenlanders
6.6.1 Tips voor werken in het buitenland
6.6.3 Vertaalproblemen
6.6.4 Interviewen via een tolk
6.7 Allochtonen
6.8 Zakenlui
6.9 Kwetsbare personen
6.10 Voorlichters, woordvoerders en spindoctors
6.10.1 Voorlichters en woordvoerders
6.10.2 Spindoctors
6.11 Sporters
6.11 Sporters, 1.3 De geïnterviewden
6.12 Royalty
6.14 Klokkenluiders

7.1 Macht en invloed van d e media
7.2 Begrip voor de media
7.3 Contact met de media
7.4 Zin en onzin van mediatraining
7.5 Contactpersonen

Kleine encyclopedie van interviewers