Noordhoff Uitgevers

Interviewen in de praktijk – 3e druk 2013

Sinds Interviewen in de praktijk is uitgekomen, hebben (uiteraard) de interviewpraktijk en het interviewonderwijs niet stilgestaan. In dagbladen en tijdschriften kwam ik weer talloze instructieve voorbeelden tegen; de lespraktijk van alledag, het werk van studenten en ervaringen van stagiaires leverden soms nieuwe inzichten op en vakliteratuur bevatte soms nieuwe, verrassende informatie voor mij. Nu ik niet meer dagelijks voor de klas sta, mis ik weliswaar de input van studenten en stagiaires, maar de vakliteratuur en de media bevatten nog steeds interessante voorbeelden. Al dit materiaal is samengebracht op dit deel van de website.

De indeling is als volgt:

Deel 1
In dit deel vind je aanvullingen op de tweede (voorjaar 2009) en derde druk (voorjaar 2013) van het boek. Om het zoeken te vergemakkelijken is de nummering gelijk aan de hoofdstuk- en paragraafindeling van het boek.

Deel 2
Dit deel bevat aanvullende vragen, opdrachten en discussiestof. De vragen en opdrachten kunnen zelfstandig worden beantwoord respectievelijk gedaan, de discussiestof leent zich beter voor groepsdiscussies.

Deel 3
In deel 3 zijn enkele vragen en opdrachten uitgewerkt.

Deel 4
In deel 4 zijn de vragen en opdrachten uit het boek uitgewerkt, voor zover het geen discussieonderwerpen betreft.

Deel 5
Dit deel bevat literatuur die rechtstreeks of zijdelings interessant kan zijn voor (beginnende) interviewers.

Dank
Ik ben alle studenten van wie ik materiaal heb gebruikt, uiterst erkentelijk. Ze mogen er best trots op zijn dat ze een bijdrage hebben geleverd aan de verdere ontwikkeling van het nog prille interviewonderwijs in Nederland. Ik houd me dan ook aanbevolen voor nieuwe tips, dito instructieve voorbeelden en – geen enkel boek is foutloos – correcties. Ik wens alle gebruikers van het hier verzamelde materiaal veel succes.
Vlaardingen, voorjaar 2012
Dick van der Lugt

Kijk voor de meest actuele aanvullingen ook eens op de website van Dick van der Lugt.