Noordhoff Uitgevers

Sociale netwerken - 1e druk 2013

Het PDF-bestand dat je hier kunt downloaden, bevat de kernvragen bij het boek. Bij elk hoofdstuk is een aantal kernvragen gedefinieerd. Deze vormen tevens de leerdoelen bij elk hoofdstuk. Als je deze vragen goed kunt beantwoorden, heb je de belangrijkste zaken uit het hoofdstuk goed geleerd.