Noordhoff Uitgevers

Toegepaste Statistiek - Beschrijvende Technieken - 3e druk 2011

Toegepaste Statistiek - Beschrijvende Technieken - 3e druk 2011