Noordhoff Uitgevers

Zo maak je een veranderplan - 1e druk 2010

Algemeen
Managersonline.nl
Diverse test en tools
12manage
Vele artikelen en methoden over change management
ManagementSite
Over consultancy

Stap 1
Offerte Voorbeeld

Stap 2
Probleemoplossingsmodel
Syllabus De Algemene Bedrijfskundige Probleemaanpak van Universiteit Twente).

Stap 3
Functiebank
Databank functieomschrijvingen
Li Po LQW
Databank functiebeschrijvingen en competentieprofielen

Stap 4
eCom-On
Gedragscode orde van organisatieadviseurs

Stap 5
Leren.nl
Leren, cursus, leren en studeren, didactiek: opzetten opleidingsprogramma

Stap 6
Managersonline.nl
Belbin: rollentest

Stap 7
The W. Edwards Deming Institute
Demingcirkel
INK
In het bijzonder de IMWR-cyclus: Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren

Stap 8
Communicatie Online
Verzameling artikelen over communicatie