Noordhoff Uitgevers

Serie Informatie & Control

Het Basisboek Informatie & Control geeft een uitgebreide introductie op het thema en brengt de verschillende vakgebieden die zich over dit thema buigen samen. Allereerst wordt ingegaan op de problemen waar organisaties tegen aanlopen en de typen oplossingen die kunnen worden aangedragen. Vervolgens wordt duidelijk en overzichtelijk uitgewerkt wat de kern is van elk van de drie vakgebieden Interne Beheersing en Administratieve Organisatie, Informatiemanagement en Management Control. Tot slot komen alle vakgebieden weer samen met als centraal thema: het oplossen van afstemmingsproblemen vanuit een integrale aanpak.

Deze tweede editie van Basisboek Informatie & Control is volledig geactualiseerd. Daarnaast is er, in aanvulling op het hoofdstuk over primaire processen, een hoofdstuk opgenomen over secundaire processen. De theorie wordt telkens toegelicht met voorbeelden. Elk hoofdstuk is bovendien voorzien van enkele oefencasussen.

De serie Informatie & Control is door de opzet geschikt voor een brede doelgroep. Het basisboek biedt een stevig fundament en afhankelijk van het belang van bepaalde onderwerpen kan die basis worden aangevuld met één of meerdere vervolgdelen.

Inhoudsopgave

Bekijk hier de inhoudsopgave. In het menu links vindt u verder:

Voor docenten zijn de figuren en tabellen beschikbaar evenals de uitwerkingen van de oefenstof en extra cases.

Productinformatie
 
Basisboek Informatie en Control – 2e druk 2012
Auteurs: Eddy Vaassen, Laury Bollen, Roger Meuwissen, Mark Vluggen en Frank Hartmann
ISBN: 978-90-01-79627-3
Pag: 354  

Om PDF-bestanden te kunnen openen, heeft u de Adobe Reader nodig. Beschikt u nog niet over deze gratis software, klik dan op onderstaande knop om naar de downloadpagina van Adobe te gaan.