Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

Concurrent Engineering houdt in dat je stappen in het ontwerptraject gelijktijdig doorloopt. Een traditioneel ingericht ontwerptraject loopt stapsgewijs van het eerste productidee totdat het bij de gebruiker of afnemer aankomt. Zo zou je eerst concepten uitwerken, dan een ontwerp en prototype maken om vervolgens aan de productie en ingebruikname te denken.

Bij Concurrent Engineering voer je voor zover mogelijk de ontwerpstappen gelijktijdig uit. Een voordeel is dat het ontwerptraject minder tijd in beslag neemt. Bovendien kun je al vroeg in het ontwerptraject rekening houden met bijvoorbeeld productie, duurzaamheid en transport. Dit doe je door deskundige op die gebieden vroeg te betrekken, maar ook door bijvoorbeeld vroegtijdig prototypes te maken en te evalueren door middel van Rapid Prototyping (zie tool 8.15). Een methode om Concurrent Engineering gericht op een doel te managen heet 'Design for X' (zie tool 8.9).

Meer informatie

Boeken:

Websites: