Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

Bij het inventariseren van ontwerpcriteria kan het handig zijn om gebruik te maken van een of meerdere checklists. Een checklist zorgt ervoor dat je geen onderwerpen vergeet tijdens het verzamelen van ontwerpcriteria.

Hier kun je een algemeen te gebruiken checklist downloaden. Soms heeft een opdrachtgever een eigen checklist met relevante onderwerpen die het bedrijf gebruikt bij het opstellen van ontwerpcriteria.

Zie verder in het boek: paragraaf 2.4.

Download

Hier kun je het volgende document downloaden: