Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

Een uitgebreid gesprek met de opdrachtgever is van groot belang, zoals je kunt lezen in paragraaf 2.2.2. Zorg er dus voor dat je tijdig een dergelijk gesprek met de opdrachtgever hebt en dat je dit gesprek goed voorbereidt. Het kennismakingsgesprek met de opdrachtgever (en eventuele ontwikkelpartners) bevat vier gespreksthema’s, die staan in de bijgevoegde checklist die je kunt downloaden.

Download

Hier kun je het volgende document downloaden: