Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

Integraal ontwerpen is een cyclisch proces zoals je kunt zien in figuur 6.11 paragraaf 6.4. Bij integraal ontwerpen wordt naar alle aspecten van het product gekeken en het herhaalt zich op alle niveaus van het innovatieproces: bij het maken van een conceptontwerp (deze fase), bij het detailleren van het ontwerp (de volgende fase) en bij de uitwerking van het ontwerp voor productie (in de realisatiefase).

Integraal ontwerpen houdt dus in dat je tijdens het ontwerpen rekening houdt met alle aspecten van het product. De checklist bij de downloads is hierbij een handig hulpmiddel.

Download

Hier kun je het volgende document downloaden: