Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

Een businesscase is een beschrijving van de markt en de unique selling points van het product. De opdrachtgever bepaalt op basis van de businesscase of een innovatie interessant is of niet. Het gaat hierbij niet per definitie om een businesscase die geld oplevert. Het kan ook gaan om het realiseren van een besparing in kosten of het verminderen van milieubelasting. Ook kan er sprake zijn van meer kwalitatieve baten die met de innovatie bereikt worden. Denk bijvoorbeeld aan goodwill bij de klant of het oplossen van een maatschappelijk probleem. De businesscase is zowel van belang voor bestaande bedrijven (is deze innovatie interessant om te realiseren / implementeren?) als voor het opzetten van een nieuwe onderneming.

De business case kun je inhoudelijk beschrijven aan de hand van de volgende drie elementen:

Zie tool 6.12 en paragraaf 6.4.

Maar je kunt ook een financiële business case opstellen. Deze bevat in ieder geval de volgende drie aspecten:

  1. Kosten: wat zijn de benodigde investeringen?

  2. Baten: wat zijn de baten?

  3. Rendement: wat is de verwachte ROI (return on investment) en de terugverdientijd?

Zie tools 8.13 voor meer informatie.