Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

VOI staat voor Verkenning Op het Internet. Met het internet is het tegenwoordig mogelijk om vanuit je luie stoel een onderwerp goed te onderzoeken. Het doel kan zijn om voor het eerst kennis te nemen van een onderwerp, dieper en meer gericht onderzoek uit te voeren of simpelweg inspiratie op te doen. VOI heeft echter ook beperkingen waar je je van bewust moet zijn, het is bijvoorbeeld soms moeilijk te beoordelen hoe betrouwbaar en actueel de informatie is.

De meeste mensen beginnen met een goede zoekmachine zoals Google. Dat kan veel opleveren, maar soms kan het ook veel te veel opleveren. Een zoekterm als 'motorklep' levert bij Google al gauw 48.000 resultaten op op de dag van schrijven; en die resultaten variëren van leveranciers tot en met video's waarin honden zelf een motor besturen. Wil je een component inkopen, dan is de eerste soort wellicht handig. Zoek je inspiratie, dan kun misschien beter die video bekijken.

Een groot voordeel van het op internet verkennen is dat je veel meer alternatieven in een korte tijd kan dekken. Zo kun je bijvoorbeeld horen waar een fietser in Nederland tegenaan loopt als het winter is en binnen een paar minuten ook de ervaringen van een Vietnamese in de zomer als ze te fiets gaat.

Een tweede groot voordeel is dat je aanverwante zaken ook efficiënter tot je neemt. Zo zou je tot de wellicht onverwachte ontdekking kunnen komen dat er veel meer driewielers in Vietnam zijn dan in Nederland, en dat dat nieuwe uitdagingen of juist oplossingen biedt.

Tips bij het toepassen:

Voorbeeld:

Stel je voor dat je olie van positie A naar positie B in een motor wilt transporteren en je wilt eerst weten wat voor verschillende alternatieven al bedacht zijn. Een goed punt om te beginnen is door bestaande octrooien te kijken. Dit kan online via Espacenet van de European Patent Office (www.epo.org).