Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

Wat is het?

Vaak denken mensen uitsluitend binnen de grenzen van hun eigen industrie. Ga op zoek naar soortgelijke oplossingen bij andere industrieën. Ben je een product voor de luchtvaart aan het ontwerpen, kijk dan of er in de scheepvaart ook met het probleem geworsteld is. Een zeil op een zeilboot is in feite ook een vleugel.

Wat heb je nodig?

Nuttig bronmateriaal, websites of contacten in de relevante industrieën.

Tips bij het toepassen:

Hierbij is het ook van belang dat je nuttige zoekrichtingen uitkiest; probeer in ieder geval meerdere industrieën te verkennen.

Een dergelijke verkenning van andere industrieën is een voorbeeld van een divergentietool. Meer over divergentietools vind je in paragraaf 7.3 van het boek.