Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

Waardeanalyse (value engineering) is een methode om, samen met een team, systematisch alle kosten die niet bijdragen aan de waarde van het product te elimineren dienst én de waarde van het product te verhogen.

Bij waardeanalyse wordt gekeken naar wat de functionaliteit van het product waard is voor de klant. Je onderzoekt enerzijds wat iedere productfunctie kost door te bepalen in welke mate onderdelen bijdragen aan de verschillende functies en wat hun kosten zijn. Anderzijds kijk je naar wat iedere functie de klant waard is. Vervolgens bepaal je of de werkelijke kosten in overeenstemming zijn met de waarde die de klant voor die functie over heeft.

Op basis van deze analyse kunnen dure functies geïdentificeerd worden. Deze dure functies bieden een uitstekend uitgangspunt voor het bedenken van verbeteringen en het maken van een herontwerp dat op een kostenefficiënte manier de gewenste functies vervult. De functionaliteit van het product wordt dus niet aangetast, maar er wordt wel gekeken of je dezelfde functionaliteit niet ook met minder kosten kunt oplossen.

Downloads

Hier kun je de volgende bestanden downloaden:

Meer informatie

Boeken:

Websites: