Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

TRIZ is een volledige, technische creativiteitsmethode en staat voor 'Theory of Inventive Problem Solving'. TRIZ berust op de volgende inzichten:

  • De meeste problemen zijn al door iemand anders opgelost.

  • Technische creativiteit is het adapteren van een bestaande oplossing voor jouw probleem.

TRIZ wordt gekenmerkt door zijn gestructureerde en methodische aanpak. Ten eerste zoek je de algemene onderliggende problemen die je in jouw specifiek probleem moet oplossen. Op basis van een grote databank van algemene problemen zoek je vervolgens naar de bijbehorende algemene oplossingen. Creativiteit pas je dan toe door de algemene oplossingen te vertalen naar een oplossing voor jouw specifieke probleem.

Meer informatie

Boeken:

Websites: