Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

Een ondernemingsplan of businessplan is een beschrijving van de toekomstige activiteit, waarin je laat zien wat je gaat doen, hoe je dat gaat doen en wat je daarvoor nodig hebt. Meer hierover in tool 10.2 in paragraaf 10.1.

Download

Hier kun je een template voor een businessplan downloaden: