Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

Leg de resultaten, conclusies en aanbevelingen vast in een testrapport. Hierin neem je ook het oorspronkelijke testplan op, zodat iedereen de validiteit van het experiment kan beoordelen. Voor het schrijven van een testrapport kun je dezelfde structuur aanhouden als een onderzoeksrapport (zie tool 5.5 in het boek).

Download

Hier kun je het volgende bestand downloaden: