Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

Een test voer je niet uit door een prototype te bouwen om vervolgens de stekker in de muur te steken en te kijken of het ontploft. Een professionele ontwerper voert in de detailleringfase gerichte en beheerste testen uit. Een dergelijke, professionele test heeft een testplan nodig. In tool 9.2 vind je hierover meer en onderstaande download geeft weer hoe een testplan eruit moet zien.

Download

Hier kun je het volgende bestand downloaden: