Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

Stakeholders zijn die personen of bedrijven die een belang hebben bij het te ontwerpen product maar die geen opdrachtgever of klant zijn. Ze kunnen echter zoveel macht of invloed hebben, dat je ook met hun eisen en wensen rekening moet houden.

Met een stakeholderanalyse breng je in kaart welke stakeholders relevant zijn voor jouw project of organisatie en wat hun belang is en hun machtspositie.

Bij een stakeholderanalyse breng je eerste de verschillende stakeholders in kaart. Hierbij kun je een onderscheid maken tussen primaire en secundaire stakeholders.

Primaire stakeholders zijn bijvoorbeeld:

Secundaire stakeholders zijn bijvoorbeeld:

Vervolgens breng je per stakeholder de volgende aspecten in kaart (dit maak je bijvoorbeeld overzichtelijk in een tabel):

  1. de relatie tussen het project of de organisatie en de stakeholder ( - = slecht; 0 = neutraal; + = goed)

  2. met wie de stakeholder coalities vormt

  3. het belang van de stakeholder (denk aan verkoopvolume, winst, werkgelegenheid, goede arbeidsomstandigheden, etc.)

  4. de macht van de stakeholder ( - = laag; ++ = zeer hoog)