Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

SIT staat voor Systemative Inventive Thinking en is verwant aan TRIZ. In feite is SIT een eenvoudige en makkelijk toepasbare creativiteitsmethode. Het uitgangspunt bij SIT is het bestaande product, dienst of productieproces en elementen uit de directe omgeving. SIT werkt volgens zeven invalshoeken (creativity templates). Door op een systematische manier de creativity templates los te laten op de bestaande ingrediënten ontstaan nieuwe concepten.

SIT werkt volgens zeven invalshoeken (creativity templates). Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze SIT invalshoeken ten grondslag liggen aan maar liefst zeventig procent van alle innovaties.

  1. Weglaten: een essentieel onderdeel van het product wordt verwijderd, de taak hiervan wordt niet door een ander onderdeel overgenomen. Je verwijdert bijvoorbeeld water uit bliksoep en je hebt Cup-a-Soup.

  2. Vervangen: een essentieel onderdeel van het product wordt verwijderd, de taak hiervan wordt door een ander onderdeel overgenomen. Je verwijdert bijvoorbeeld het toetsenbord van een computer, laat het scherm deze rol overnemen en je hebt een touchscreen.

  3. Vermenigvuldigen: kopieer een bestaand onderdeel van het product en verander er iets aan. Je kopieert bijvoorbeeld het doseergaatje in een verpakking en verandert het zodat het vele garneergaatjes worden.

  4. Verbreken van symmetrie: doorbreek een bestaande symmetrie om een probleem op te lossen. Het reservewiel van een auto maak je bijvoorbeeld kleiner om een ruimteprobleem op te lossen. Je hebt dan het thuiskomertje: een klein dun reservewiel voor korte afstanden.

  5. Afhankelijkheden creëren: maak een nieuwe afhankelijkheid tussen onderdelen of maak een bestaande afhankelijkheid juist ongedaan. Maak bijvoorbeeld de kleur van de panbodem afhankelijk van de temperatuur van de pan en je hebt de Tefal thermo-spotpan (met rode punt).

  6. Opdelen en herschikken: splits het product of onderdelen daarvan op in delen die net iets anders zijn (in tijd of plaats). Splits bijvoorbeeld de groep klanten op in kaarthouders en overige klanten en organiseer voor de eerste groep een speciale koopavond.

  7. Verbinden: leg een nieuwe verbinding tussen een onderdeel van het product en de omgeving, zodat het product een nieuwe extra taak krijgt, die tot dusverre bij een ander product lag. Denk bijvoorbeeld aan Becel Pro-activ dat ook cholesterol verlaagt.

De zeven invalshoeken stellen impliciet de vooronderstellingen van de productsamenstelling, het productgebruik en de klantgroepen ter discussie. De SIT invalshoeken hebben dan ook in de divergentiefase van de new product brainstorm zeker een meerwaarde als trigger voor nieuwe ideeën. Zet de zeven SIT invalshoeken het liefst aan het begin van de divergentiefase in.

Bron: www.nieuweproductenbedenken.nl

Meer informatie

Boeken:

Websites: