Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

In het kader van de CE-richtlijnen is de producent verantwoordelijk voor de productveiligheid. Ook in de ontwerpfase moet hier al rekening mee worden gehouden. De wijze waarop een risicoanalyse voor machines uitgevoerd moet worden, staat beschreven in de norm EN 1050. Een samenvatting van de aanpak die in deze norm wordt voorgeschreven kun je hier downloaden, samen met een risicotabel. Zie ook tool 8.17.

Downloads

Hier kun je de volgende bestanden downloaden:

Meer informatie

Boeken:

Websites: