Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

QFD is een tool die helpt bij het vertalen van de klantwensen (ook wel Voice of the Customer genoemd) naar ontwerpcriteria en uiteindelijk naar specificaties voor het ontwerp en eventueel de productie. Het resultaat is een schema dat ook wel het House of Quality wordt genoemd. Dit huis maakt zichtbaar wat de relaties zijn tussen klantwensen en ontwerpcriteria (de interactiematrix), maar ook tussen ontwerpcriteria onderling (de correlatiematrix in het dak van het huis). Binnen QFD kan ook een vergelijking met concurrerende producten meegenomen worden zodat bepaald kan worden wat nodig is om de concurrentie voorbij te streven.

QFD I – Voice of the Customer (tool 1.16)
Klik op afbeelding om te vergroten

De eerste stap van QFD omvat het opstellen van een lijst met klantwensen en het inschatten van het relatief belang per doelgroep. Hiermee is nu duidelijk wat de klant wenst en welke functies het belangrijkst zijn: de Voice of the Customer. Als je met een ontwerpproject bezig bent waarvoor al bestaande oplossingen zijn, kun je een concurrentievergelijking uitvoeren aan de hand van de klantwensen. Met de QFD-analyse wordt dan duidelijk op welke punten het bestaande aanbod onvoldoende aansluit op de klantwensen en waar dus mogelijkheden zijn voor verbetering.

QFD II – House of Quality (tool 2.18)
Klik op afbeelding om te vergroten

Het tweede deel van de QFD-analyse betreft het bouwen van het huis: de House of Quality. Hiervoor worden de klantwensen vertaald naar ontwerpcriteria en zo nodig aangevuld met extra ontwerpcriteria, bijvoorbeeld voortkomend uit normen en randvoorwaarden die de productie stelt. In de correlatiematrix wordt getoond welke klantwensen met welke ontwerpcriteria samenhangen en de mate waarin ze met elkaar gecorreleerd zijn. Deze correlatie wordt gebruikt om, op basis van het relatief belang van de klantwensen, te bepalen wat het technisch belang is van de verschillende ontwerpcriteria. In het dak van het huis, de interactiematrix, kan aangegeven worden welke ontwerpcriteria elkaar negatief beïnvloeden.

QFD III – Technische specificaties (tool 4.18)
Klik op afbeelding om te vergroten

De volgende stap is het opstellen van de technische specificaties. Hierbij wordt voor elk ontwerpcriterium definitief bepaald wat de doelspecificatie is. Voor de ontwerpcriteria waarvan het technisch belang groot is zal de doelspecificatie uitdagend gesteld worden om aan de klantwensen tegemoet te komen. Eventueel kan hierbij weer een vergelijking gemaakt worden met dergelijke producten op de markt.

QFD IV – Vertalen naar proceskenmerken (tool 8.4)
Klik op afbeelding om te vergroten

Om de Voice of the Customer (de klantwensen) nog verder door te voeren kan het hele proces van het bouwen van een House of Quality herhaald worden. In het volgende huis worden de ontwerpcriteria nu vertaald naar componentkenmerken en onderdeelspecificaties. In het daaropvolgende huis worden de kenmerken per component weer vertaald naar proceskenmerken en kwantificeerbare productiespecificaties. Dit wordt ook wel het kantelen van het huis genoemd.

Downloads

Hier kun je de volgende bestanden downloaden:

Meer informatie

Boeken:

Websites: