Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

In een projectplan is beschreven uit welke fasen het project bestaat en welke activiteiten ondernomen zullen worden, met bijbehorend tijdspad.

Inhoudsopgave van een projectplan

Download

Hier kun je het volgende template downloaden: