Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

Brainwriting is een werkvorm om met een groep mensen veel ideeën te genereren. Brainwriting lijkt op een brainstorming, maar hierbij zet ieder lid van een groep eerst in zijn eentje ideeën op papier en geeft deze daarna door aan de buurman, zodat deze daarop door kan associëren.

Brainwriting is geschikt in het geval introverte deelnemers ondergesneeuwd raken bij brainstormen. Het is ook heel geschikt als afwisseling van het brainstormen.

Wat heb je nodig?

Bij brainwriting gebruik je vellen papier met daarop bijvoorbeeld een tabel met twaalf hokjes. Iedere deelnemer vult de bovenste rij met ideeën in en schuift het vel daarna door naar de buurman.

Braindrawing

Het is natuurlijk ook mogelijk om kleine tekeningetjes te maken in plaats van de ideeën op te schrijven. Dan wordt brainwriting ook wel braindrawing genoemd.

Voordelen van brainwriting

Download

Hier kun je het volgende document downloaden: