Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

Een procesboom is een chronologisch overzicht van alle stappen die doorlopen worden bij het ontstaan, verspreiden, gebruik en verdwijnen van een product. Het is een handig hulpmiddel bij het opstellen van een programma van eisen en het helpt je ervoor te zorgen dat je geen ontwerpcriteria vergeet.

Een procesboom kun je opstellen door systematisch alle stappen na te gaan die een product doorloopt tijdens de levensfasen van het product:

 1. Het ontstaan van het product

 2. Het verspreiden van het product

 3. Het gebruiken van het product

 4. Het verdwijnen van het product

Door alle levensfasen langs te lopen kun je inventariseren in welke situaties het product terecht komt en welke stappen daarbij doorlopen worden. Je kunt hierbij bijvoorbeeld gebruik maken van de checklist in onderstaande tabel. De boom kun je steeds verder verfijnen, met name de tak Gebruiken kent meestal veel stappen en substappen. Vergeet bijvoorbeeld niet de verschillende omstandigheden waarin een product gebruikt kan worden (buiten/binnen; hoge/lage temperatuur; speciale condities) en denk ook aan oneigenlijk gebruik (bijvoorbeeld het gebruiken van een stoel om op te staan).

1 Ontstaan

2 Verspreiden

 • Produceren onderdelen

 • Assembleren onderdelen

 • Oppervlakte behandelen

 • Testen

 • Verpakken

 • Opslaan

 • Materiaal en onderdelen inkopen

 • Verzendklaar maken

 • Transporteren

 • Opslaan

 • Uitpakken

 • Etaleren

 • Inpakken

3 Gebruiken

4 Verdwijnen

 • Uitpakken

 • In elkaar zetten

 • Plaatsen in omgeving

 • Aansluiten en vullen

 • In werking stellen

 • Bedienen, bijvullen

 • Uitschakelen

 • Schoonmaken en onderhouden

 • Repareren en reviseren

 • Uitzetten en losmaken

 • Opbergen

 • Transporteren

 • Demonteren

 • Gevaarlijke en/of herbruikbare materialen verwijderen

 • Recyclen, verschroten of verbranden

 • Hergebruik van onderdelen en modules

Meer informatie

Boeken:

Websites: