Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

PMO staat voor Plussen, Minnen, Ontwikkelen. Het is een eenvoudige manier om ideeën snel te beoordelen en te verbeteren. Je schrijft de twee à drie belangrijkste pluspunten van het idee op en de twee à drie belangrijkste minpunten. Daarna bedenk je twee à drie ontwikkelpunten om de minpunten weg te nemen.

Je hebt een groot vel papier met een tabel met drie kolommen nodig of per idee een ideeformulier waarop het idee wordt geschetst en de PMO-punten worden genoteerd. Zie downloads.

Downloads

Hier kun je de volgende bestanden downloaden: