Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

De (eind)gebruikers zijn de belangrijkste personen bij de ontwikkeling van een product of dienst. Zij moeten tenslotte straks de innovatie aanschaffen en gebruiken. Als ontwerper is het dus enorm belangrijk om je een beeld te vormen van die gebruikers. Hiervoor kun je gebruik maken van personas, een begrip uit de marketing en user-centered design.

Personas zijn beschrijvingen van typische gebruikers van het product of de dienst die wordt ontwikkeld. Iedere persona representeert een bepaald type gebruiker met specifieke eigenschappen en/of gedragspatronen.

Een persona is dus geen echte persoon, maar een representatie van een groep gebruikers. Bij het maken van personas is het handig te beginnen met persoonskenmerken aangevuld met demografische gegevens van deze gebruikers (leeftijd, woonplaats, inkomen, opleiding, cultuur, etc.).

Verder kun je het beste informatie over personas verzamelen door bijvoorbeeld veldonderzoek te doen en verschillende gebruikers te observeren, te interviewen of te enquêteren.

Meestal is het voldoende om drie tot zes personas te beschrijven ten behoeve van je ontwerpproject. Iedere persona kun je vervolgens vastleggen in een beschrijving van de persoonskenmerken, gedrag, hun doelen, behoeften en frustraties etc. Om deze beschrijving levend te maken kun je daarnaast gebruik maken van bijvoorbeeld foto's, een strip of filmpje, een beschrijving van een 'dag uit het leven van …' of quotes van echter mensen.

Gerelateerde begrippen: gebruikersprofielen, doelgroepprofielen, user stories

Links: